vendredi 6 novembre 2009

anef (laisse...)

ul icheblen yissem
assa yetthenna yerthah"
yezra machi yidem
ara y mager leslah"
yeseksed iwserme
f thayri-m yemdel lelwah"
aysit kan ul a dkem
segul atfasd imeslah"

dayen..
ul y dega thwuzma d ush"isef
dayen..
akken thedhra ad asnanef

kra yegran d amenni
azzuzras layas
ul y thejjidh d asmekthi
adhleq a3dil fellas
tseded thanumi
nevra-d isleslas
thekfa amzekkenni
amsaru ulited thiras (un filme qui atteint son generique )

dayen..
ul ay dga thwuzma d ush"isef
dayen..
a y akken thedhra ad asnanef


tassa i ygagin yal idh
thura s ilhem thestha3fa
kra it idel usemmidh
yenqer y ittij thehma
ur yelli win adesakedh
ulac w illan di htenafa
uladkem azzwi achettidh
yuli was thefrara

dayen..
ula dga thwezma d ushisef
dayen..
ay akken thedhra ad asnanef
( tant-pis )

vendredi 9 octobre 2009

tkhilem( s'il te plais..)

ur dyisendaf
mi theqdem thayri
eddwa is yet'af
ul-iw d asmekthi
asmakken i thefath
selaw lebghi
ighunza thafath
yeqim d amenni

ur di yisedhla
ur d iy thezzem
m urthufidh nadam
ula d nek am kem
sdubn-iyi la3wam
lehna theqechem
thalwith nessaram
assa thetwa3dem

arighas abladh
aka w ala adineffes
asen urthechladh
isensegh dges thimes
assa ul ay thedhmadh
ma d lebghi-m ayes
afwad assemmadh
ul ay therdjidh ghures

fdigh ettlaba
s w a3waz d nhathi
ur mazal assa
uzzu tayri
da3essum thenechfa(3)
adnud-is yeghli
ul yestha3fa
si neqmath d ceh"ani

sirem di layas
se neqma i w ul-im
am kem amthullas
eganni ezahr-im
m ur thnudadh fellas
adyawedh s urawen-im
siwa ma th3edadh tillas
bnu atemliledh d eray-im

urrif d y-issidh (rage et colère)


abrid id-iyufan
dnel itheggan ghuri
m akka asthuffan
win thufidh adyetehi
zewregh iy-dhudan
azagur ye3ran

i themeknnen d nekkeni
amzun s isefdan
akken arghan
itheqqed thusleqbin y imi
ma3nigh deg ayen annan
ihi dnek ig khelan
makregh s ahetrar d umerzzi

amin idetewthen
isegra eddel thasusmi
wara thiffukken
fellas yes3eb ucethki
ahath askemlen
widen ara deyazlen
mimer adiger thighri
d zman ignegren
irgazen fukken
mathegra thegmat deg ul theghli
d nithni ara dyezwiren
cit" akezuznen
syin akesager y ifri

iteghedhren d arfiq
thayet' m uryezmir wa3daw
sawedhniyi a r eddiq
wid ukud bdhigh lit'a-w
lemer s-en h"uddegh amdhiq
iffuk wah"diq
ala win yegran d-amhaw
thili urdet'ejwegh lkhiq
d azeglu ur netteliq
ur t'et'bib tefeka-w
wirjan ecaba sahriq
afrag-is marqiq
urset'ajjan ula dakhechlaw

wur negugem adyini
wibghan awal isubeth
nek zrigh diriyi
rebbi selfa3l-iw id iyiweth
madwin itheldin imi
ur h"ezben iyiri
adnub ithekkes el jeneth
ma yif la3qel thiselbi
wuffan ad yili
mayeqim eswab inthet'
negh mjamaleth irkelli
thamjazim felli
ula d ikhf-iw gzemthet


mardi 8 septembre 2009

yemma-yemma (ma vieille mère..........)
yemma-yemma
kra hta3deb ak iruh"
egzerghas thassa
esebwghas lejruh"
sgi kan ithwala
kra isyesduben erruh"
am ake, deneqma
thelefghas damechtuh"

andathel etrevgas
d wendar am azl am yidh
muhal thres enehthas
nek isyerna isidh
adiligh d essebas
mara themeth atismidh
ula s azzeka-s
adsedugh achwidh

s erray uthlif
izdghedhlegh lehlak
ur hezbegh ennif
ur qezbegh i leslak
amzun kif kif
lefthil d wa3rak
s thadhat i lhif
kemlegh il jerh" afthak

mu yejji echib thazmarth
nek h"etsaght ar ighes
yema iyefkan thuderth
ssudhghas deg ul thimes
nek ur nefrizz thigarth
themghagh f dnub-ines
thawthiyi themaggarth
da3wesu-s madi yithekes

limer di theh"sa
aka adiythedhru
ur thjereh" tassa
ur thzedegh tawla usu
as thaf edwa
limer tharkidh deg qarru
di thlalith-iw yeffen assa
wamag seg assen d'aghuru

anadat....(passeisme-nostalgie)

andat thayri
techbeh" thannumi
asmaken di mechtah"
teqqim d asmekthi
af zik-enni
nemyebgha dessah"
thagara nuki si thargith-enni
deg la3mer nefrah"

am akken ur nemlal
ur nemhamal
ur nerreba assirem
anemyeksab di leh"lal
disin adnemkamal
nek aked 'em
idyesfadh lh"al
dyir thimsal
igeswayen essem

urdifeni w jbar
izad iyi ettar
thezad athruzzi
ma yefnad esbar
adyekaw lebh"ar
theggagh s imetti
macci dara yessar
kra yban yedhhea
am ittij deg iggeni

andathel esseba
ur thban-ara
nemsegrad iy emenghi
widan di neqma
maka denulfa
tha3dawth assagi
mad kem urnes3i tassa (?)
thnekredh lemh"iba
ad-amesemah" rebbi

budegh-am ( je te souhaite...............) 1998

budegh-am yiwen was
ara kmizmen yal ass
thayri thedhaggadh dgem adikfel

adam yennedh iw amass
unudh ur etakas
adagmedh ezzin-im eddel

ateknudh i kera da3esas
matifsus ta3ebgas
tayri-m sda3wesu adamtekmel

kem isa3ben ikennu
tagara-m d'adhu
adefnu thruzi-m di ldjerras

adyefsi ukabudh iw saru
thgheleth ur nekefu
adizuzer thenchel f essifa-s

kra thumnadh ur da midharu
atafgedh am abbwu
xodhi sibnegk-em fellas
( pour orgeuilleuse..........1998)

poeme de ; karim kerfi (onda 2008)

lundi 7 septembre 2009

ighissi (le déception)


d nek idabhim
d nek urnehim
amek iddan lumur
amek akken ur ya3lim
lebghi s wakhsim
m issega leghrur
dednub ak s irim
mi tajjedh d achlim
adhu a thyezzughur

dges ur thechladh
ur thidemekthadh
ul yebgh'amyini
ecebba tcheluvadh
si thmessim ichadh
thugh am jajih thayri
kem yezhan d walba3dh
dnek urnetghadh
tejjidd d ighisi

h"figh defir-em
thinedarth ussirem
theqarced thegla yessi
ghar lbir n essem
mazedregh yessem
akken akhir-iyi
w ala akka iyezdem
ala nek igezzem
xas amchum d kemmeni

ma thebdha thasa
ur d ifedu wara
ula y senga 'temlil
mathdheqredh enfa
ul thagara
adebghu athiqil
lebghi mur nemna
yes adichera
adyawedh anida ur nghil (la déciption)

thikthi...

thikthi...