vendredi 9 octobre 2009

tkhilem( s'il te plais..)

ur dyisendaf
mi theqdem thayri
eddwa is yet'af
ul-iw d asmekthi
asmakken i thefath
selaw lebghi
ighunza thafath
yeqim d amenni

ur di yisedhla
ur d iy thezzem
m urthufidh nadam
ula d nek am kem
sdubn-iyi la3wam
lehna theqechem
thalwith nessaram
assa thetwa3dem

arighas abladh
aka w ala adineffes
asen urthechladh
isensegh dges thimes
assa ul ay thedhmadh
ma d lebghi-m ayes
afwad assemmadh
ul ay therdjidh ghures

fdigh ettlaba
s w a3waz d nhathi
ur mazal assa
uzzu tayri
da3essum thenechfa(3)
adnud-is yeghli
ul yestha3fa
si neqmath d ceh"ani

sirem di layas
se neqma i w ul-im
am kem amthullas
eganni ezahr-im
m ur thnudadh fellas
adyawedh s urawen-im
siwa ma th3edadh tillas
bnu atemliledh d eray-im

urrif d y-issidh (rage et colère)


abrid id-iyufan
dnel itheggan ghuri
m akka asthuffan
win thufidh adyetehi
zewregh iy-dhudan
azagur ye3ran

i themeknnen d nekkeni
amzun s isefdan
akken arghan
itheqqed thusleqbin y imi
ma3nigh deg ayen annan
ihi dnek ig khelan
makregh s ahetrar d umerzzi

amin idetewthen
isegra eddel thasusmi
wara thiffukken
fellas yes3eb ucethki
ahath askemlen
widen ara deyazlen
mimer adiger thighri
d zman ignegren
irgazen fukken
mathegra thegmat deg ul theghli
d nithni ara dyezwiren
cit" akezuznen
syin akesager y ifri

iteghedhren d arfiq
thayet' m uryezmir wa3daw
sawedhniyi a r eddiq
wid ukud bdhigh lit'a-w
lemer s-en h"uddegh amdhiq
iffuk wah"diq
ala win yegran d-amhaw
thili urdet'ejwegh lkhiq
d azeglu ur netteliq
ur t'et'bib tefeka-w
wirjan ecaba sahriq
afrag-is marqiq
urset'ajjan ula dakhechlaw

wur negugem adyini
wibghan awal isubeth
nek zrigh diriyi
rebbi selfa3l-iw id iyiweth
madwin itheldin imi
ur h"ezben iyiri
adnub ithekkes el jeneth
ma yif la3qel thiselbi
wuffan ad yili
mayeqim eswab inthet'
negh mjamaleth irkelli
thamjazim felli
ula d ikhf-iw gzemthet


thikthi...

thikthi...