vendredi 4 septembre 2009

thagara(la recolte d'un effort...........)
thaggara.....
eddel m ur zmirgh-ara
iyejjan di thmara
ur ufigh ar hed thayets
amin mu thfuth taga
mits-idimena
yedheha deg umazzir ithets
ath lberhan dla3naya
ur diyi dfedou lwa3de
yuggar ucharrig thafawets

zegragh i yfergan thilas
arzigh yal da3ewiq
tseklagh bnigh f lsas
ur tsafagh dges acheqiq
zegraghd asalas
selghas adyetsijiq
thagar inefdhed yibwas
times mat3ewed iwahriq

sswegh ahechad selfarh"
athleqmagh adyer thidi-w
yufad attme3 essah"
am akken yebghath w ouli-w
ajekwadh i yeagren aqlilah"
ithi nedjren dafus-w
m azzith a medden thrveh""
yetwakthal umurej d amur-iw
dayen leqdhegh imdhuren
mi y idehwa lexrif
cerwegh ula dafriwen
mi yebwedh lebghi s adif
amin i3ecqen de g hemallen
ad yawedh ad yagem i wassif
ur thichqi ma hedren medden
yedda degesyax ennif
kerzegh di thnecca
kregh i wahdid s ufus
gigh essaba e lghelle
3emdegh tidi d wammus
ul cheghbent thirga
lhir afid ur ixus
ulama fghent mxalfa
xas ejatiyi d amurdhus

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

thikthi...

thikthi...